جستجوی مقاله !

موضوعات محبوب : برنامه نویسی, سئو, Web Design, هوش مصنوعی

 نکات مهم و کلیدی در طراحی لوگو
نکات مهم و کلیدی در طراحی لوگو

در دنیای امروزی ما تقریبا هر شرکت، کارخانه، برند و گروه های مختلف، یک نماد و لوگو دارند که نشانگر اونها در جوامع مختلف باشد! پس لوگو یک امر مهم برای شناسایی و شهرت چیزهای مختلف است که سال هاست در همه جا مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال گروه آموزشی تاپلرن دارای یک لوگو هست که هم روی وبسایت و هم روی ویدئو ها واترمارک شده تا نشان بدهد که مالکیت اینها مربوط به (گروه اموزشی تاپلرن) هست. درکل، لوگوها در دنیای امروز کاربرد های گسترده و فراوانی دارند که نمیشود همه آنها را ذکر کرد.

ادامه مطلب
محمد رضا مرادیان
114