شهر من

اپلیکیشن شهروندی با تمامی امکانات مورد نیاز از جمله بریده جراید، رزرو بلیط سینما، ادرس ها و تمامی تلفن های ضروری، کتابخانه ها و ... مهم ترین قابلیت ارسال تخلفات نظرات و انتقاد بصورت کاملا شخصی برای اعضا شورای شهر و شهرداری و ارتباط با آنها

تکنولوژی های مورد استفاده
My SqlServer اندروید استادیو